Category Archives: Tuyển Dụng

Việc làm QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP / SENIOR PROJECT MANAGER

Việc làm QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát Hình Thức Nhân viên chính thức Bằng Cấp Đại học Kinh Nghiệm 5 – 7 Năm Mức Lương Cạnh Tranh Ngành nghề Quản lý điều hành, Quản lý dự án, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Ngân hàng giao dịch Hạn […]

Việc làm DIGITAL PRODUCT MANAGER / SENIOR DIGITAL PRODUCT MANAGER

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh Cấp Bậc Quản lý Hình Thức Nhân viên chính thức Bằng Cấp Đại học Kinh Nghiệm 3 – 5 Năm Mức Lương Cạnh Tranh Ngành nghề Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Quản lý điều hành, Khách hàng định chế tài […]