Việc làm DIGITAL PRODUCT MANAGER / SENIOR DIGITAL PRODUCT MANAGER

Nơi Làm Việc
Hồ Chí Minh

Cấp Bậc
Quản lý

Hình Thức
Nhân viên chính thức

Bằng Cấp
Đại học

Kinh Nghiệm
3 – 5 Năm

Mức Lương

Cạnh Tranh

Ngành nghề
Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Tài chính kế hoạch, Ngân hàng, Quản lý điều hành, Khách hàng định chế tài chính, Tài chính / Đầu tư, CNTT – Phần cứng / Mạng, Vận hành và Công nghệ ngân hàng, CNTT – Phần mềm, Khối Marketing, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Quản lý dự án, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Bán hàng và Kênh phân phối, Bán hàng / Kinh doanh, Nguồn Vốn và Thị trường Tài chính, Truyền hình / Báo chí / Biên tập, Bưu chính viễn thông, Ngân hàng giao dịch

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ
31/12/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.