Việc làm QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP / SENIOR PROJECT MANAGER

Việc làm QUẢN LÝ DỰ ÁN CAO CẤP

Nơi Làm Việc Hồ Chí Minh

Cấp Bậc Trưởng nhóm / Giám sát

Hình Thức Nhân viên chính thức

Bằng Cấp Đại học

Kinh Nghiệm 5 – 7 Năm

Mức Lương Cạnh Tranh

Ngành nghề Quản lý điều hành, Quản lý dự án, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Ngân hàng giao dịch

Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/12/2020


Leave a Reply

Your email address will not be published.