Việc làm TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD BANK tuyển dụng trưởng phòng

1.Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN:

-Triển khai và cùng CBNV thực hiện kế hoạch kinh doanh được lượng hóa thành (KPIs).

-Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nghiệp vụ Khách hàng doanh nghiệp tại cụm chi nhánh theo thẩm quyền qui định và phân công của Phó giám đốc phụ trách kinh doanh.

-Truyền đạt; Cập nhật; Chỉ thị; Định hướng các qui định thuộc mảng Khách hàng doanh nghiệp từ Phó giám đốc chi nhánh phụ trách kinh doanh đến các cấp CBNV.

-Thực hiện các báo cáo liên quan mảng Khách hàng doanh nghiệp theo yêu cầu.

-Hỗ trợ CBNV thuộc phòng thực hiện chỉ tiêu KPIs

-Tham mưu cho Phó giám đốc phụ trách kinh doanh các chính sách, qui định, qui trình liên quan mảng Khách hàng doanh nghiệp

2.Quản lý Nhân sự Phòng Khách hàng doanh nghiệp:

-Giao chỉ tiêu cho CBNV theo quy định; Đánh giá hoàn thành công việc; Đề xuất và tham gia vào qui trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, chế độ, phúc lợi, đào tạo…

-Phê duyệt và hỗ trợ các vấn đề liên quan theo thẩm quyền. 

1. Bằng cấp, kiến thức và kinh nghiệm làm việc:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, kế toán và các ngành có liên quan
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng trong đó có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý. 
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Có kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
  • Có kiến thức tổng hợp, phân tích

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng tư duy, sáng tạo & khả năng quản lý, hoạch định công việc.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

– Khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

[matched_content]
 
 
[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]
 
[original_title]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_3_plain]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_1_plain]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_2_plain]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_2_plain]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_3_plain]
 
[title_words_as_hashtags]
 
[rule_1_plain]
 
[/toggle]
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.